Thông báo

Thăm dò ý kiến


Mức độ hài lòng của bạn đối với cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc
Kết quả bình chọn

Mức độ hài lòng của bạn đối với cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc

Hài lòng
 
12.7%
33 Phiếu
Rất hài lòng
 
80%
208 Phiếu
Chưa hài lòng
 
7.3%
19 Phiếu
Tổng cộng: 260 Phiếu
X